جهان ارتباطات نکا

نکاتلکام ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و اینترنت
صفحه اصلی راهنمای ثبت درخواست

راهنمای ثبت درخواست

لطفا مطابق تصویر زیر، درخواست خود را ثبت کرده و در صورت وجود مشکل با پشتیبانی تماس بگیرید.