جهان ارتباطات نکا

نکاتلکام ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و اینترنت
صفحه اصلی محصولات مودم اکسس پوینت بی سیم کوچک مدل NTS100
نام دستگاه:

مودم اکسس پوینت بی سیم کوچک مدل NTS100

برند: NEWPOSE مدل: model

مشخصات

فنی :

تحلیل

کاربران :


ویژگی های مثبت
ویژگی های منفی
کاربر میهمان خریدار

این یک نظر تستی می باشد و شما می توانید آنرا تغییر دهید.

کاربر میهمان خریدار

این یک نظر تستی می باشد و شما می توانید آنرا تغییر دهید.

کاربر میهمان خریدار

این یک نظر تستی می باشد و شما می توانید آنرا تغییر دهید.