جهان ارتباطات نکا

نکاتلکام ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و اینترنت
صفحه اصلی محصولات روتر میکروتیک hAP ax lite LTE6
نام دستگاه:

روتر میکروتیک hAP ax lite LTE6

برند: میکروتیک مدل: hAP ax lite LTE6

مشخصات

فنی :

 • CPU: IPQ-5010
 • ARCHITECTURE: ARM 64bit
 • PRODUCT CODE: L41G-2axD&FG621-EA
 • CPU NOMINAL FREQUENCY: 800 MHz

تحلیل

کاربران :

 • ریویو محصول
 • ریویو محصول
 • ریویو محصول
 • ریویو محصول

ویژگی های مثبت
 • نکات مثبت محصول
 • نکات مثبت محصول
ویژگی های منفی
 • نکات منفی محصول
 • نکات منفی محصول
کاربر میهمان خریدار

این یک نظر تستی می باشد و شما می توانید آنرا تغییر دهید.

کاربر میهمان خریدار

این یک نظر تستی می باشد و شما می توانید آنرا تغییر دهید.

کاربر میهمان خریدار

این یک نظر تستی می باشد و شما می توانید آنرا تغییر دهید.