ادمین محتوا ی نکا

November 14, 2021

فروش اعتباری

    .مشتریانی که فروششان بیشتر از 150 میلیون تومان در روز باشد می توانند مصرف روزانه خود را به صورت اعتبار 24 ساعته دریافت نمایند […]
November 14, 2021

گزارشات مدیریتی

    .سامانه شرکت جهان ارتباطات نکا تمامی گزارشاتی که مشتریان در خصوص کسب و کار خود نیاز دارند را به صورت داینامیک تولید کرده و […]
November 14, 2021

تمامی خدمات بر اساس وب سرویس

    .سامانه شرکت جهان ارتباطات نکا،  به نحوی تولید شده است که تمامی خدمات مربوط به هر 3 اپراتور به صورت وب سرویس قابل استفاده […]
November 14, 2021

مشتریان سازمانی

.شرکت جهان ارتباطات نکا آمادگی دارد به شرکت های بزرگ فروشنده شارژ بر بستر وب سرویس خدمات دهد .سامانه به گونه ای طراحی شده است که […]