مشتریان سازمانی

.شرکت جهان ارتباطات نکا آمادگی دارد به شرکت های بزرگ فروشنده شارژ بر بستر وب سرویس خدمات دهد

.سامانه به گونه ای طراحی شده است که یک نسخه از آن بر روی سرورهای مشتری نصب میشود و به صورت غیر متمرکز به سرویس مرکزی متصل میشود

.لذا سرعت تراکنش به حد قابل توجه ای بالا می رود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *