فروش اعتباری

 

 

.مشتریانی که فروششان بیشتر از 150 میلیون تومان در روز باشد می توانند مصرف روزانه خود را به صورت اعتبار 24 ساعته دریافت نمایند

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *