تمامی خدمات بر اساس وب سرویس

 

 

.سامانه شرکت جهان ارتباطات نکا،  به نحوی تولید شده است که تمامی خدمات مربوط به هر 3 اپراتور به صورت وب سرویس قابل استفاده و گزارش گیری می باشد

.از جمله دریافت وضعیت هر تراکنش و به روز رسانی بسته های اینترنتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *